info@monasi.ro

Ifronist – Mașinist la mașini pentru terasamente

CURS IFRONIST (BULDOEXCAVATORIST)

IFRONIST (BULDOEXCAVATORIST) Mașinist la mașini pentru terasamente

Cod COR 834201

Acreditare: ANC

Recunoaștere: Diplomă recunoscută în UE

Durata cursului 3 săptămâni

Preț: 1000 RON

Acte necesare înscrierii:

Copie BI/CI

Copie certificat de naștere

Copie ultima diplomă de studii (minim învățământ obligatoriu)

Fişă de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de Mașinist terasamente”

 

Competențe principale dobândite la finalul cursului:

Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă – NSSM şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor – NPSI

Aplicarea normelor de protecţia mediului

Aplicarea normelor de siguranţă a circulației

Efectuarea lucrărilor de săpare

Efectuarea lucrărilor de curăţare, nivelare şi afânare a terenurilor

Efectuarea lucrărilor de compactare

Întreţinerea utilajelor pentru lucrări de terasamente

 

Monasi vă oferă:

Condiții flexibile de plată

Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Voucherul Monasi

Program de curs flexibil

Traineri acreditați și calificați în domeniu

Materiale de curs gratuite, suporturi de curs, teste, eliberare diplome

 

Atenție: Locuri limitate.

Noi grupe se deschid constant, așa că întreabă când încep alte grupe în funcție de programul ales, tipul de curs sau orașul tău.