info@monasi.ro

Regulament Concurs „Câștigă o Boxă Portabilă JBL”

Regulament Concurs „Câștigă o Boxă Portabilă JBL”

Concurs facebook „Câștigă o Boxă Portabilă JBL”

Secțiunea 1: Organizatorul concursului

Concursul “Câștigă o Boxă Portabilă JBL” este organizat de SC Monasi Cursuri și Consultanță SRL cu sediul în Acățari, nr. 275, județul Mureș înegistrată la Registrul Comerțului – sub nr J/26/1170/2018 și CUI 39689092 Mureș.

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării concursului

Concursul “Câștigă o Boxă Portabilă JBL” se va desfășura din 06.12.2018 până în 25.12.2018 extragerea fiind în data de 25.12.2018.

Actualizare atât pe facebook cât și aici:

Datorită numeroaselor mesaje primite în legătură cu data extragerii (25.12.2018) zi în care de obicei se vizitează familia cu ocazia Sărbătorilor de iarnă astfel majoritatea celor care ne-au scris neputând să fie prezenți pe pagină pentru live-ul extragerii, s-a decis mutarea datei de extragere pentru 05.01.2019 pentru a oferi șanse tuturor participanților.

Secțiunea 3: Drepturi și condițiile de participare

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Secțiunea 4: Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului și, ulterior pentru comunicări despre activitatea sa. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior concursului.

Secțiunea 5: Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook a companiei noastre. Utilizatorii se pot înscrie în concurs din data de 05.01.2019 .

Secțiunea 6: Premiile concursului

1 x Boxă Portabilă marca JBL modelul „Go”

Secțiunea 7: Desemnarea câștigătorilor

Câștigătorul va fi desemnat de echipa Monasi prin intermediul unei extrageri în timpul unui LIVE în data de 05.01.2019. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

Secțiunea 8: Notificarea și predarea premiilor

Câștigătorului concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului imediat, prin intermediul unui mesaj pe facebook în privat în timpul extragerii live. În cazul în care nu răspunde în termen de 48 de ore premiul se va acorda altui participant, ales prin același mecanism. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el. Câștigătorul va intra personal în posesia premiului după cel mult 1 lună de la anunțarea acestora, astfel: Câștigătorul va primi premiul prin poștă / curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Premiul va fi expediat prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.

Secțiunea 9: Drepturi de autor

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Secțiunea 10: Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept după organizarea extragerii live, din data de 27.12.2018 Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Concursului anterior datei respective, exclusiv în cazul în care, din motive obiective sau independente de voința și controlul Organizatorului, continuarea Concursului nu ar mai fi posibilă.

Secțiunea 11: Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil aici, și poate fi accesat din pagina de înscriere la concurs. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 12: Taxe și impozite aferente

Organizatorul se oblige să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat precum si contribuțiile sociale aferente venitului obținut de către câștigător, în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natura fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Secțiunea 13: Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Secțiunea 14: Alte prevederi

Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, Numele și Prenumele, numărul de telefon și adresa de mail.

Un răspuns

Lasă un răspuns